คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับน้องๆมัธยมตอนปลายและผู้ที่สนใจทั่วไป

สำหรับน้องๆอายุ 10 – 16 ปี

คอร์สคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรีที่น่าสนใจ

Bachelor of Business Administration (BBA)

Bachelor of Hotel Management (BHM)

Bachelor of Computer Applications (BCA)

Bachelor of Science in Fashion and Apparel Design (B.Sc. FAD)

Bachelor of Arts (Journalism)

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)

B.E Computer Science and Engineering 

B.E Electronics and Communication Engineering

B.E Mechanical Engineering