รุ่งรวี วัชรสุขจิต

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore
– 2012 ม.กรุงเทพ -Computer Graphics& Multimedia