โรงเรียนบอลวิล บอย เมืองบังกาลอร์ รัฐคาร์นาตากา

เกี่ยวกับบอลวิล บอย

โรงเรียนบอลวิลบอยมีอายุเก่าแก่มากกว่า 125 ปี เป็นโรงเรียนประจำผู้ชายล้วน มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีคอลเลจในระดับชั้นปริญญาตรีสำหรับนักเรียนชายล้วน โดยทั้งโรงเรียนและคอลเลจตั้งอยู่ใจกลางเมืองบังกาลอร์ นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนที่โรงเรียนต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากทางโรงเรียน

หลักสูตร

โรงเรียนบอลวิลบอย ได้ใช้ระบบการเรียนการสอน ICSE

การเดินทาง

มีเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – บังกาลอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง  จากนั้น

นั่งรถต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ถึงโรงเรียน

Website

www.baldwinboyshighschool.com

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องแลปทางวิทยาศาสตร์
  • ห้องคอมพิวเตอร์
  • ห้องสมุด
  • วงดุริยางค์
  • ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมศิลปะ ชมรมห้องสมุด ชมรมอินเทอร์เน็ท ฯลฯ
  • หอพัก
  • สนามบาสเกตบอล
  • สระว่ายน้ำ
  • คริกเกต
  • ตั้งแคมป์