มารู้จักกับประเทศอินเดีย

ปัจจุบันชื่อเสียงในด้านการศึกษาของอินเดียได้รุดหน้าไปมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีจน กระทั่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา และที่เมืองบังกาลอร์ยังได้รับการขนาน นามว่าเป็นซิลิคอนแวลเลย์ ( Silicon Valley ) มหาวิทยาลัยของประเทศอินเดีย เช่น Indian Institute of Technology (IIT) ก็เป็นสถาบันที่อยู่อันดับต้นๆ ของเอเชีย เปิดสอนด้าน เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก ส่วนในด้านการบริหาร Indian Institute of Management (IIM) ก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียดังคำกล่าวของ Marc Granic, MD ของ Nortel International Research and Development กล่าวถึงอินเดียว่า “ No other Place in the world we can find so many qualified people” ไม่มีที่อื่นใดในโลกที่เราจะสามารถพบผู้เยี่ยมยุทธ์ได้อย่างมากมายเท่ากับที่นี่ แม้ผู้ให้กำเนิดเวปไซต์ชื่อดังที่สุดในโลกอย่าง Hotmail.com ก็ยังถือสัญชาติอินเดีย
อินเดียมีค่าครองชีพไม่สูง แต่ในด้านการศึกษานั้นมีคุณภาพสูง สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนถือว่าดีเยี่ยม เพราะแต่ละโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะมีหอพักหรือบ้านพัก ใกล้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในช่วงปิดภาคเรียนจะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะอินเดียขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งของการท่องเที่ยวของโลก มีทั้งทะเลทรายแม้กระทั่งหากชอบเล่นสกี ก็มีให้สนุกในฤดูหนาว การศึกษาดี มีการท่องเที่ยว จึงเป็นกำไรสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ การศึกษาต่อที่อินเดียนักศึกษาต่างชาติไม่ต้องสอบเข้า แต่จะมีโควต้าให้แต่ละประเทศ และไม่ต้องใช้ TOEFL, IELTS ( ยกเว้นบางมหาวิทยาลัย) ในการสมัครเรียน อีกทั้งวิธีการในการใช้ชีวิตอย่างคุณค่าก็ถูกสอนเสมอ ดังคำที่ว่า ( Simple living and high thinking) “ อยู่อย่างเรียบง่าย แต่คิดให้สูงๆ

ภาพทั่วไป

มีพื้นที่ 3,267,533 ตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย ประมาณ 6 เท่า สาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางเหนือติดกับจีน เนปาลและภูฎาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดพม่า ทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกติดมหาสมุทรอินเดีย และมีอาณาเขตล้อมรอบบังคลาเทศ

ภูมิอากาศ

อินเดียมี 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูหนาว
เดือน พฤศจิกายน-เดือนมีนาคม
5- 25 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน
เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน
25- 38 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
25- 35 องศาเซลเซียส

ภาษา

ภาษาทีใช้ในราชการคือภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ ในอินเดียมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ติดต่อกันถึง 1,652 ภาษา แต่รัฐธรรมนูญอินเดียรับรองภาษาท้องถิ่นเพียง 17 ภาษาเท่านั้น