Welcome To Classroom Center

Welcome To Classroom Center

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Turn Your Dream Into Reality

Turn Your Dream Into Reality

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Your Success Is Our Mission

Your Success Is Our Mission

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Courses Offer

School Promo

แนะนำโรงเรียนที่น่าสนใจ…….

read more
University Promo

แนะนำมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจใน Bagarlore,India

read more

แนะนำโรงเรียนมุสลิมที่น่าสนใจ….

read more

ABOUT CLASSROOM

History

Classroom Center เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและให้บริการอำนวยความสะดวกประสานงานตลอดจนการดูแลผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อินเดียเพื่อให้ได้สถานศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการบริการและดูแลอย่างดีและได้มาตรฐานจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง Classroom Center ได้เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี จัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียมานานนับสิบปี และได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทาง ด้านการศึกษาของประเทศอินเดียว่า ถึงอินเดียจะมีค่าครองชีพไม่สูงแต่ในด้านการศึกษานั้นมี คุณภาพสูงมาก สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนถือว่าดีเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ดังนั้นจึงได้มี

ความคิดริเริ่มในการเปิดศูนย์แนะแนว Classroom  Center ขึ้นเพื่อจะได้มอบความรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศได้ตระหนักว่า อินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ควรจะไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง มีความคุ้นเคยกับสถาบันและสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดียเป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม -มัธยม -ปริญญาตรี -ปริญญาโท – ปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น English course , Computer Course , Animaition , Air Hostest etc. รวมถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียได้อย่างถูกต้องแม่นยำ.

Service

ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องสถานศึกษา หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก

จัดหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

บริการสมัครเรียน พร้อมจัดหาที่พัก

บริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งสนามบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า

บริการทางด้านเอกสารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศอินเดีย

ดำเนินการจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เข้าเรียนเป็นที่  เรียบร้อยพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดีย

Student Alumni

เหล่าศิษย์เก่ามาแชร์ความประทับใจส่งต่อให้น้อง ๆ รุ่นหลังที่กำลังสนใจ

รณฤทธิ์ กำลังใจ

-Master of technology (Cloud Computing),DSU,Bangalore,

กรรณณิการ์ นาคพันธ์

–Master of Art [English], St.Joseph College, Bangalore.

สาธินี หมัดสะและ

– Bachelor of Business Management ,T-John College, Bangalore.

บงกช สาธิตสมมนต์

– Bishop Cotton Girls School , Bangalore – Bachelor of Business Admistration, Christ University, Bangalore.

สาธินี หมัดสะและ

– Bachelor of Business Management ,T-John College, Bangalore.