Welcome To Classroom Center

Welcome To Classroom Center

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Turn Your Dream Into Reality

Turn Your Dream Into Reality

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Your Success Is Our Mission

Your Success Is Our Mission

A wonderful opportunity to study with the biggest worldwide school

Courses Offer

Summer Camp 2019 Promo

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่เบอร์ 02-9603866

read more

ABOUT CLASSROOM

History

Classroom Education Center เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาและให้บริการอำนวยความสะดวกประสานงานตลอดจนการดูแลผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อินเดียเพื่อให้ได้สถานศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการบริการและดูแลอย่างดีและได้มาตรฐานจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง Classroom Education Center ได้เปิดดำเนินการมากว่า 7 ปี จัดตั้งขึ้นโดยนักศึกษาชาวไทย ที่ไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียมานานนับสิบปี และได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทาง ด้านการศึกษาของประเทศอินเดียว่า ถึงอินเดียจะมีค่าครองชีพไม่สูงแต่ในด้านการศึกษานั้นมี คุณภาพสูงมาก สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนถือว่าดีเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ดังนั้นจึงได้มีความคิดริเริ่มในการเปิดศูนย์

แนะแนว Classroom Education Center ขึ้นเพื่อจะได้มอบความรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศได้ตระหนักว่า อินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่ควรจะไปศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง มีความคุ้นเคยกับสถาบันและสถานที่ต่างๆ ในประเทศอินเดียเป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษา แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม -มัธยม -ปริญญาตรี -ปริญญาโท – ปริญญาเอก หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น English course , Computer Course , Animaition , Air Hostest etc. รวมถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศอินเดียได้อย่างถูกต้องแม่นยำ.

Service

ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องสถานศึกษา หลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก

จัดหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม

บริการสมัครเรียน พร้อมจัดหาที่พัก

บริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งสนามบิน

บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า

บริการทางด้านเอกสารของสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศอินเดีย

ดำเนินการจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เข้าเรียนเป็นที่  เรียบร้อยพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดีย

About Image

Our Most Popular Courses

Computer & IT

เรียนรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบ SAP PHP C2C จากประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดในโลกที่อินเดีย

read more

English Courses

เรียนภาษาอังกฤษกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการมากว่า 50 ปี พร้อมรับใบประกาศหลังจากประเทศอังกฤษหลังจากเรียนจบ

read more

Student Alumni

เหล่าศิษย์เก่ามาแชร์ความประทับใจส่งต่อให้น้อง ๆ รุ่นหลังที่กำลังสนใจ

ประภารัตน์ วิเศษวงศ์ชัย

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of journalism and mass communication

พิมประไพ วิสุทธ์เสรีวงศ์

-Bishop Cotton Girls School, Bangalore – 2012 Computer Science Faculty-Sirindhorn International Institute of Technology,Thammasat Universityr quasi, voluptatum, ipsam…

พนิดา โรจนเมทิน

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore – Christ Pre University College, Bangalore – 2012 Engineer ปี1 Sirindhorn International…

รุ่งรวี วัชรสุขจิต

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore – 2012 ม.กรุงเทพ -Computer Graphics& Multimedia

พนิดา โรจนเมทิน

– Bishop Cotton Girls School, Bangalore – Christ Pre University College, Bangalore – 2012 Engineer ปี1 Sirindhorn International…